Date personale colectate

Incepand cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice si referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Acest Regulament va fi aplicat de toate statele Uniunii Europene. Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, consider ca este un moment potrivit sa va informez in ce scopuri le folosesc si va ofer posibilitatea de a va informa cu privire la protectia pe care v-o garantez si cum imi insusesc prevederile Regulamentului.

Ce date personale prelucrez?

Datele colectate sunt limitate la ceea ce este strict necesar pentru derularea actului psihologic/medical/dezvoltare personala si pentru prestarea catre dumneavoastra a acestor servicii. Unele date ale dumneavoastra au fost obtinute ca urmare a unor interactiuni cu dumneavoastra, sau in orice alt context in care dumneavoastra ati oferit datele dumneavoastra pentru a primi suport si informatii de natura psihologica/medicala. Prelucrez doar datele cu caracter personal pe care dumneavoastra le-ati stabilit, ele nefiind folosite in alte scopuri decat prestarea catre dumneavoastra a serviciilor mentionate mai sus. Pentru livrarea serviciului de evaluare psihologica/consiliere/psihoterapie/dezvoltare personala cat si pentru indeplinirea obligatiilor legale pot prelucra cu acordul dumneavoastra urmatoarele date cu caracter personal: nume complet, adresa, date din CI (CNP, serie si nr. CI), date de contact (telefon, e-mail, id skype, alte coduri de identificare online dupa caz etc), semnatura, informatii privind experienta profesionala, informatii privind starea de sanatate, informatii privind educatia, nationalitate, un numar de cont (necesar platilor online daca este cazul). Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre mine se realizeaza, atat in mediul online cat si offline, intr-un mod non-automat in vederea ducerii la indeplinire a scopului convenit si nu are un alt scop secundar, incompatibil cu scopul principal pentru care colectez initial datele dumneavoastra personale.

Cum colectez datele personale?

Prin solicitarea dumneavoastra de a accesa serviciile oferite de mine va exprimati acordul ca datele dumneavoastra sa fie preluate, stocate si prelucrate conform prevederilor legale specifice din domeniul sanatatii si in acord cu Codul Deontologic al Psihologilor.
Datele personale sunt colectate din diverse surse, in functie de modalitatea prin care dumneavoastra intrati in contact cu mine: pe site, pe blog, pe retelele de socializare, prin telefon, e-mail, prin completarea de formulare de inregistrare, prin participarea la evenimentele organizate de mine si oferirea acordului expres de a fi contactat(a) in vederea accesarii de servicii psihologice/medicale/dezvoltare personala. Prelucrez datele dumneavoastra doar pentru scopul de a va oferi asistenta psihologica/medicala/dezvoltare personala si de a va identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare. Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu mine, pe nevoia de a respecta o obligatie legala sau pe consimtamantul dumneavoastra daca v-ati manifestat optiunea in acest sens. Depun toate eforturile sa pastrez aceste date in deplina siguranta si sa le folosesc doar in scopuri permise de lege si de dumneavoastra. Asadar colectez date personale doar in scop contractual si legal, in scopul comunicarii cu dumneavoastra si doar in cazul in care v-ati dat un acord expres in acest sens.

Scopul prelucrarii datelor

Temeiul pentru care colectez si prelucrez datele dumneavoastra personale este unul legal, fiind necesara pentru furnizarea serviciilor psihologice/medicale/dezvoltare personala pe care dumneavoastra doriti sa vi le ofer.
Prelucrez datele dumneavoastra personale doar pentru:
– scopuri legitime, precum acela de a va oferi servicii psihologice/medicale/dezvoltare personala sau pentru derularea unui contract la care sunteti parte si pe care dumneavoastra sau angajatorul dumneavoastra doriti sa il derulati cu mine in acest sens
– in scopul de a pastra comunicarea pe parcursul desfasurarii relatiei noastre de colaborare si a va raspunde solicitarilor
– in scopul indeplinirii obligatiilor legale la care suntem supusi ( cerintele financiar-contabile, raportari catre autoritatile competente din domeniul sanatatii, derularea eventualelor controale din partea autoritatilor legale, etc)
– pentru situatii de urgenta (in situatiile de urgenta care se refera la starea dumneavoastra de sanatate pot folosi si dezvalui informatii cu caracter personal pentru a notifica/asista un membru al familiei ori a oricarei persoane responsabila de ingrijirea dumneavoastra si pe care dumneavoastra mi-ati indicat-o. Daca este posibil va vom consulta cu privire la aceasta utilizare sau dezvaluire a informatiilor cu caracter personal. In conditii de urgenta sau daca dumneavoastra sunteti incapabil(a), voi apela la decizia mea profesionala pentru a dezvalui doar acea informatie relevanta pentru ingrijirea dumneavoastra.
– in scop de arhivare in conditiile cerute de lege.

Voi prelucra datele dumneavoastra personale exclusiv pentru a va oferi un serviciu de asistenta psihologica/medicala/dezvoltare personala cat mai corecta in acord cu solicitarile dumneavoastra si pentru a indeplini obligatiile legale asociate ce ne revin. Datele dumneavoastra raman proprietatea dumneavoastra si va asigur că sunt protejate, prelucrate și gestionate de mine, prin implementarea de măsuri tehnice, proceduri interne și organizatorice specifice, precum și prin aplicarea unor bune practici de protecție a datelor. Datele dumneavoastra sunt localizate pe teritoriul Romaniei, nu transfer datele dumneavoastra personale în țari din afara UE și SEE, ori catre o organizație internaționala.

Comunic date personale catre alti destinatari?

Imi limitez prelucrarea datelor dumneavoastra personale doar in actiunile care sunt necesare indeplinirii scopului pentru care au fost furnizate si pentru indeplinirea obligatiilor legale ce ne revin.

Pentru indeplinirea obligatiilor legale sau in alte scopuri legitime, este posibil sa comunic datele dumneavoastra catre:
– autoritati publice si in conditii stabilite de lege (in scopul indeplinirii obligatiilor financiar-contabile, pentru raportari ale unor reactii adverse legate de un produs medicamentos, legate de expunerea la o anumita infectie pentru a controla boala, in cazul in care consider ca sunteti o posibila victima a abuzului, neglijarii sau violentei domestice sau o posibila victima a altor infractiuni). Aceste informatii vor fi dezvaluite doar in masura in care este necesara prevenirea unei amenintari serioase asupra sanatatii sau sigurantei dumneavoastra sau a altora.
– organe judiciare (hotarari judecatoresti sau administrative, somatii sau alte hotarari legale).
– birouri notariale in conditiile reglementarilor legale.
– parteneri si imputerniciti ai mei catre care am externalizat furnizarea anumitor servicii, pe baza unor contracte scrise sau a unui temei legal, asigurandu-ma ca institui garantii adecvate pentru protejarea datelor dumneavoastra (clauze contractuale standard, existenta unor reguli corporatiste obligatorii etc). Daca în viitor va voi dezvalui datele personale unui alt destinatar, atunci vă voi informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor in mod direct, iar daca acest lucru nu este posibil, voi publica pe site-ul meu informatiile enecesare.
– operatori terti daca este cazul (ex: furnizori servicii curierat, furnizori servicii bancare de plata, furnizori de servicii de administrare/mentenanta site web) si doar cu acordul dumneavoastra in acest sens.
– alte categorii de destinatari doar cu acordul dumneavoastra.

Prelucrarea datelor nu se face prin procese automatizate si nu sunt implicate parti terte in acest proces. Stocarea datelor personale offline se face in cadrul arhivei de acte profesionale, conform reglementarilor normative in vigoare (contract de prestari servicii, registru consultatii, fisa pacientului, consimtamant informat, documente financiar-contabile). În cazul în care prelucrarea datelor personale se realizează prin intermediul serviciilor electronice de comunicare (e-mail, watsapp, skype, Google+ etc) sau stocarea datelor se realizeaza in mediul online (stocarea numerelor de telefon in contul Google si iCloud etc) este posibil ca datele dumneavoastra să fie transferate către entități din afara UE (ex: Google, Skype, Facebook Messenger etc), dar care dețin autorizațiile necesare pentru prelucrarea datelor în condiții de securitate recunoscute și/sau acceptate la nivel UE (de exemplu, dețin certificări Privacy Shield ce pot fi puse la dispoziția persoanelor sau entităților interesate).
Nu voi folosi sau dezvalui datele dumneavoastra personale in scop de marketing sau comerciale.

Cat timp prelucrez datele personale?

Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate si stocate pentru perioada impusa de legile specifice din domeniul sanatatii. Asadar ele vor fi stocate si prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre de colaborare, iar dupa finalizarea acesteia cel putin pe perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu (cum ar fi obligatiile de evidenta contabila si raportare fiscala, arhivare etc), precum si alt interval de timp doar daca dumneavoastra considerati necesar si important. Prin exceptie, rezultatele testărilor/evaluărilor/interventiilor psihologice se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri statistice.

Care sunt drepturile dvs?

Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii Regulamentului beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le aveti:
Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor dumneavoastra personale; pe baza unei cereri scrise aveti dreptul de a afla daca prelucrez sau nu datele dumneavoastra personale, precum si de a inspecta si de a face copii ale informatiilor dumneavoastra cu caracter personal daca sunt stocate si prelucrate;
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteti completa;
Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – la cererea dumneavoastra voi sterge datele dumneavoastra personale pe care le prelucrez daca datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate si nu exista alt temei pentru incetarea prelucrarii;
Dreptul la restrictionarea prelucrarii – puteti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege; aveti dreptul sa imi solicitati printr-o cerere in scris sa impun restrictii aditionale in folosirea sau dezvaluirea informatiilor cu caracter personal.
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra personale. Daca veti exercita a cest drept voi inceta prelucrarea datelor dumneavoastra, cu exceptia cazurilor in care prelucrarea are loc in baza unei obligatii legale (raportari catre CNAS daca este cazul, contabilitate etc).
Dreptul la portabilitatea datelor – puteti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plangere – puteti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul dumneavoastra, vi-l puteti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
Cu exceptia cazului in care datele sunt necesare pentru a ne conforma unor obligatii legale, transmiterea datelor cu caracter personal este voluntara, iar refuzul de a le furniza nu va va impiedica sa accesati serviciile mele.
Este important de stiut ca doar titularul datelor are acces la datele proprii personale si la propriul istoric psihologic/medical. Obtinerea datelor de catre o alta persoana desemnata se va face doar in baza unei procuri valabila in acest scop.

Va puteti exercita aceste drepturi, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la numarul meu de telefon (+40 726 312 325) sau prin E-mail (mircea.zgardau@gmail.com; contact@mirceazgardau.ro). In plus, ma puteti contacta oricand daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior mentionate.

Daca intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune va fi publicata la aceeași adresa de web a mea. Modificările nu sunt comunicate prin e-mail.
Aceasta nota de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează Directiva 95/46/CE) și va fi in mod dinamic adaptata la prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018. Pentru mai multe informatii puteti apela la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Va multumesc pentru intelegere si va asigur pe acesta cale de tot suportul si disponibilitatea mea de a implementa corect prevederile legale din domeniul sanatatii completate de prevederile legale mentionate in prezenta.